تلاش گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارتقای امنیت غذایی کشور