همزمان با اعیاد شعبانیه
پویش "لبخند بهار" و فراخوان تهرانی‌ها برای اهدای خون در آستانه نوروز