معاون توسعه و ترویج سازمان قرآنی دانشجویان کشور در گفتگو با خبرگزاری دانا اعلام کرد:
ثبت‌نام دوره جدید طرح ملی دانشجومتدبر قرآن کریم تا 25 اسفندماه