برگزاری مراسم اختتامیه نخستین جشنواره موسیقی «نوای مهر»