بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱
تخصیص ۱۰ درصد از بودجه دانشگاه‌ها برای تکمیل خوابگاه‌های متاهلی