جزئیات برنامه‌های ملی برای سال جهانی علوم پایه اعلام شد