واکنش‌های همجوشی هسته‌ای پایدار با آهنربای بدون عایق