تزریق بیش از ۳۰۰ هزار دُز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته