رئیس بنیاد شهید پیش از خطبه‌های نماز جمعه:
فرهنگ ایثار و شهادت عامل پیروزی و حفظ اقتدار کشور بوده است