بیش از ۲۵۰۰ شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در ماه ثبت می‌شود