اختلال دوهفته‌ای اینترنت ماهواره‌ای اوکراین به علت حمله هکری