در گزارش سازمان جهانی بهداشت مطرح شد
بررسی زمان و نحوه اعلام پایان وضعیت اضطراری کووید-۱۹