عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت:
افزایش ۲۰ ترابیتی ظرفیت شبکه ارتباطی با توان داخلی