معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد؛
تحقق شعار سال با ارزش آفرینی و مقابله با خام فروشی/ گیاهان دارویی محور تولید دانش بنیان شود