ادای احترام وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهید سلیمانی