کاربرد جدید دیپ مایند؛
تقویت آنتی‌بادی کرونا با هوش مصنوعی