رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی:
نخستین خودروی دانش بنیان در تبریز ساخته می شود