دکتر مقیمی در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد:
آغاز آموزش حضوری تمامی مقاطع دانشگاه تهران از 14 فروردین/ ثبت نام خوابگاه دانشجویی تا 11 فروردین