تزریق بیش از ۳۵۳ هزار دُز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته