یافته محققان فرانسوی؛
تاثیر محافظت‌ داروهای HIV در برابر عفونت کووید ۱۹