آقای وزیر! نگران موج جدید کرونا باشید/ سفرها رو به پایان است