تمام کلاس‌های دانشگاه علم و صنعت از ۲۰ فروردین ماه حضوری است