شناسایی حدود ۳۰ هزار مبتلا به اتیسم در کشور؛ ۵۰ درصد تحت پوشش بیمه سلامت