خبر خوش وزیر علوم برای دانشگاه‌هایی که آموزش حضوری را جدی گرفتند