در راستای تحقق شعار سال صورت گرفت؛
امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان