6 هزار مگاوات برق تا قبل از تابستان وارد شبکه می‌شود