باید یا نباید مصرف لوبیا سبز دارای لکه‌های قهوه‌ای