رییسی در نشست با جمعی از قشرهای مختلف مردم استان البرز:
نقش دادن به مردم می تواند حلال همه مشکلات کشور باشد