صادرات واکسن ایرانی به ۱۰ کشور آفریقایی/ تزریق ۱۴۷ میلیون دز واکسن در کشور تاکنون