رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات:
تجربیات شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه های پژوهشی استفاده می شود