صنایع کوچک ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ صادرات داشته‌اند