دبیر ستاد زیست فناوری:
ضرورت اثرگذاری دانش بنیان‌ها در اقتصاد کلان کشور