در نشست هم‌اندیشی اژه ای با معاونان حقوقی وزارتخانه ها
راهکارهای رئیس قوه قضاییه برای کاهش ورودی پرونده‌ها