اعطای جایزه معتبر بین‌المللی مهندسی و مدیریت منابع آب به استاد دانشگاه تهران