وزیر نیرو: سفرهای استانی موجب تسریع در رفع مشکلات مردم خواهد شد