در تولید بتن؛
شیشه دورریز جایگزین شن و ماسه می شود