گزارش جدید محققان؛
مصرف روزانه آسپرین برای حفظ سلامت قلب تایید نشده است