سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران خبر داد:
افتتاح رویداد ساری۲۰۲۲ با حضور سفرای کشورهای عضو اکو