رییس سازمان غذا و دارو:
ارزخوارها در مردم نگرانی ایجاد می‌کنند/ صنعت داروسازی به سرنوشت خودرو دچار نشود