رویکردهای جدید بنیاد ملی نخبگان در دولت سیزدهم؛
رفع آسیب‎های اجتماعی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی