سفیر ایران در کویت؛
آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات با کویت در مورد میدان آرش