کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش‌وپرورشی‌ها از فردا توزیع می شود