تهرانی ها بیشتر درمعرض ابتلا به بیماری های روحی و روانی هستند