برگ‌هایی از رابطه آیت‌الله مهدوی کنی با شهید آیت‌الله مطهری