معاون وزارت علوم خبر داد:
پرداخت معوقات اساتید حق‌التدریسی تا شهریورماه