چالش‌های بومی سازی و کاربرد هوش مصنوعی در مقیاس ملی