وزیر نفت مطرح کرد:
استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه همکاری‌های مشترک