معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران خبر داد:
افزایش دو برابری میزان تولید محصولات دانش بنیان در مازندران