پیگیری وزیر کشور از آخرین وضعیت مناطق سیل زده اردبیل