مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد:
دعوت از سرمایه‌گذاران به مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی ایران